ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
wtorek, 17 kwiecień 2018 19:25

Lekcja w Głównym Urzędzie Statystycznym w Białymstoku

Napisane przez Dorota Rodziewicz

Dnia 12 kwietnia 2018r. grupa naszych uczniów pod opieką nauczycieli, wybrała się na "lekcję" do Głównego Urzędu Statystycznego w Białymstoku. Podczas wizyty przedstawiono nam podstawowe informacje o funkcjonowaniu, pracy i obowiązkach GUS. Na zajęciach warsztatowych, przemiłe panie wprowadziły naszych podopiecznych w zawiły świat statystyki poprzez sporządzenie prostych wykresów i tabel. Na zakończenie przygotowano nam słodki poczęstunek a uczniowie otrzymali dyplomy, upominki piłki, notesy i długopisy. Naszym uczniom bardzo podobały się zajęcia przygotowane przez pracowników urzędu. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i miłe przyjęcie :-)