Rekrutacja 2019/2020

Dyrekcja Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku
informuje, iż nabór uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 35 Specjalnej jest całoroczny.

Zapraszamy do:

- klasy I Szkoły Podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, sprzężeniami oraz autyzmem. Priorytetem jest otwarcie klasy ukierunkowanej na rozwijanie talentów muzycznych i teatralnych. 

Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest:

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną 
  ze  względu na: niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim.

- wniosek złożony przez rodzica/opiekuna w sekretariacie szkoły tel. 85  742 13 41

Zapraszamy również uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu głębokim na zajęcia w formie nauczania indywidualnego.

Powrót na górę

Stowarzyszenie RMW

Szkoła Współpracy

Fundacja Sedeka

Erasmus+

Licznik

Dzisiaj 6

Wczoraj 21

Tygodniowo 87

Miesięcznie 427

Razem 88721

PSS Społem

PSS Społem

Leroy Merlin

Liroy Merlin

Chrońmy dzieci

Chronimy dzieci