Informator psychologiczno - pedagogiczny

 • 27 grudzień 2014 |
 • Napisane przez  Bożena Dąbrowska i Ewa Wnorowska - Kucharska
 • Wydrukuj
 • Email

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna orzeka o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz kwalifikuje do odpowiednich form kształcenia specjalnego oraz nauczania indywidualnego.

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 ul. Piotrkowska 2tel.  85 744 53 50
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 ul. Mazowiecka 35 Tel: 85 742 34 34
 • Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Słonimska 15/1 tel. 85 741 62 35

Edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie:

 • Przedszkole Samorządowe Specjalne
 • Przedszkole Samorządowe Integracyjne
 • Szkoła Podstawowa Specjalna
 • Gimnazjum Publiczne Specjalne
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Po zakończeniu edukacji młodzież może korzystać z:

1. Warsztatów Terapii Zajęciowej

Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej zalicza się do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej tych osób.

Warsztat jest placówką pobytu dziennego. Czas trwania zajęć w warsztacie wynosi nie więcej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo.

Na terenie Miasta Białegostoku działają  warsztaty terapii zajęciowej takie jak:

 • Fundacja AC prowadzi WTZ przy ul. Pogodnej 4 tel. 85 742 32 18
 • Caritas Archidiecezji Białostockiej prowadzi WTZ przy ul. Knyszyńskiej 12a tel. 85  673 13 01
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JARD prowadzi WTZ przy ul. Transportowej 4  tel. 85 742 91 38

2. Środowiskowego Domu Samopomocowego

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocowy ul. Biała 13/33, tel. 85 653 77 43
 • Caritas Archidiecezji Białostockiej prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocowy przy ul. Pogodnej 63 tel. 72 859 41 89

Zgłoszenia osób do uczestnictwa w warsztacie przyjmuje i zatwierdza w uzgodnieniu z Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Malmeda podmiot prowadzący warsztat– zgodnie ze wskazaniami do terapii zajęciowej, zawartymi w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.

Powrót na górę

Stowarzyszenie RMW

Szkoła Współpracy

Fundacja Sedeka

Erasmus+

Licznik

Dzisiaj 5

Wczoraj 28

Tygodniowo 33

Miesięcznie 569

Razem 81718

PSS Społem

PSS Społem

Leroy Merlin

Liroy Merlin

Chrońmy dzieci

Chronimy dzieci