HISTORIA (ZESPOŁU SZKÓŁ NR 12) ZPS-W

Początki Naszej Szkoły sięgają roku 1969 kiedy to dzięki inicjatywie rodziców i staraniom Wydziału Oświaty powstała pierwsza w województwie placówka obejmująca edukacją dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym tak zwana „Szkoła Życia” będąca filią Szkoły Podstawowej nr 17 w Białymstoku. Siedziba szkoły mieściła się na ulicy Sitarskiej 25 i obejmowała opieką 33 wychowanków uczących się w dwóch oddziałach. Tego samego roku w październiku powstają także oddziały szkoły przy Państwowym Domu Pomocy Społecznej mieszczącym się przy ulicy  Armii Radzieckiej dzisiejszej Baranowickiej 203 stanowiące drugą filię SP nr 17.

We wrześniu roku 1975 z klas mieszczących się przy ulicy Sitarskiej 25 oraz z klas funkcjonujących przy Państwowym Domu Pomocy Społecznej utworzono odrębną placówkę – Szkołę Podstawową nr 35 Specjalną dla dzieci niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym  i znacznym. Pierwszym dyrektorem  szkoły  zostaje mgr Zofia Ciupa. Zajęcia prowadzone były w trudnych warunkach lokalowych, pomieszczenia nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, brakowało sprzętu, pomocy naukowych.

Dzięki inicjatywie rodziców, grona nauczycielskiego i dyrektorki pani Aliny Radomskiej z dniem 1 września 1984 szkoła została przeniesiona na ulicę Krakowską 19. Na otwarcie placówki przybyły władze wojewódzkie i miejskie Białegostoku, przedstawiciele Ministerstwa Oświaty i Wychowania oraz telewizja. Od tej chwili rozpoczął się rozwój placówki, której głównym celem  było możliwie jak najpełniejsze przygotowanie dzieci do życia w społeczeństwie. Budynek, w którym wcześniej funkcjonowało przedszkole  przeszedł generalny remont i szkoła otrzymała lepsze warunki do pracy- klasy, pracownie, świetlicę, ogród - stwarzające możliwość  prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczej w pełniejszym zakresie. Szkoła  w tym okresie intensywnie rozwija się. Odbywa się  wiele zajęć, imprez i wyjazdów.

W roku 1985 została oficjalnie zarejestrowana szkolna drużyna  harcerska „Nieprzetartego szlaku”. Uczniowie zdobywają wiele nagród w konkursach muzycznych, plastycznych, medali na zawodach sportowych. Zawiązuje swoją działalność  grupa teatralna. Przez szereg lat ma ona luźny charakter, a zespół jest powoływany do wystawiania konkretnych inscenizacji. Od roku 2002 w Zespole Szkół nr 12 zostaje utworzona formalna grupa teatralna pod nazwą „RADOŚĆ”- trzon jej tworzą wychowankowie – aktualnie uczniowie klasy VI SP i II G.

W budynku szkoły od roku 1985 mieściło się też jedno z pierwszych w Białymstoku Przedszkoli Specjalnych, które z czasem  musiało zawiesić swoją działalność, z powodu niskiej frekwencji dzieci  niepełnosprawnych. W tym czasie zaczynają one trafiać  do placówek integracyjnych.

W roku 2000 zgodnie z wcześniejszymi  zmianami w systemie oświaty  szkoła otrzymuje nowe nazewnictwo i powstaje Zespół Szkół nr 12 w Białymstoku w skład którego wchodzi dotychczasowa Szkoła Podstawowa nr 35 i Publiczne Gimnazjum  nr 26. Kadra pedagogiczna rozrasta się a nauczyciele  szkoły  stale podnoszą własne kwalifikacje poszukując nowych rozwiązań w pracy z dziećmi specjalnej troski. Zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego: nauczyciela stażysty, kontraktowego, mianowanego, dyplomowanego.

Od roku 2000 zaczynają  funkcjonować pierwsze oddziały szkoły obejmujące edukacją dzieci i młodzież z głęboką niepełnosprawnością intelektualną początkowo przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej  203, a od 2002  przy filii DPS w Bobrowej Dolinie.

W 2005 powstają dwa zespoły rewalidacyjno-wychowawcze  w siedzibie Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Krakowskiej dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

W roku 2003 rozpoczął się gruntowny remont placówki.  Przebudowano korytarz i szatnię,  zmieniono podłogi, wymieniono okna. Dobudowano też część budynku, w której mieszczą się pracownie- komputerowa, logopedyczna i EEG Biofeedback, sekretariat, łazienka i co najważniejsze winda pozwalająca na swobodne przemieszczanie się po szkole dzieci na wózkach.

W roku 2008 następuje dalszy rozwój placówki: remont kuchni , odnawianie  klas i pracowni oraz  wyposażenie  klas i świetlicy szkolnej w  nowe meble. Powstają  koła zainteresowań między innymi: koło przyrodnicze, teatralne. Prowadzone są zajęcia terapeutyczne takie jak: gimnastyka korekcyjna, integracja sensoryczna, stymulacja polisensoryczna, zajęcia z komputerem, terapia EEG Biofeetback, logopedia i komunikacja alternatywna.

Historia „Naszej Szkoły” to 35 lat  tradycji,  to miejsce, w którym nasi podopieczni otoczeni są przyjazną domową atmosferą, to miejsce gdzie mogą się rozwijać i rehabilitować.

Dyrektorzy szkoły:

  1. mgr Zofia Ciupa
  2. mgr Danuta Paprocka
  3. mgr Alina Radomska
  4. mgr Mariusz Zdańkowski - 1985 - 1992
  5. mgr Helena Regucka - 1992-2003
  6. mgr Ewa Jarmołajew - 2003-2008
  7. mgr Elżbieta Pszczoła - 2008 - 2017
  8. mgr Dorota Rodziewicz - od 2017
Więcej w tej kategorii: « Krótka charakterystyka szkoły
Powrót na górę

Stowarzyszenie RMW

Szkoła Współpracy

Fundacja Sedeka

Erasmus+

Licznik

Dzisiaj 6

Wczoraj 21

Tygodniowo 87

Miesięcznie 427

Razem 88721

PSS Społem

PSS Społem

Leroy Merlin

Liroy Merlin

Chrońmy dzieci

Chronimy dzieci