Projekty edukacyjne

Projekty edukacyjne realizowane w naszej placówce na rok szkolny 2017/2018

 

L.P.

NAZWA PROGRAMU

UCZESTNICY KOORDYNATOR
1.

 

Żyj smacznie i zdrowo

 

 zyj smacznie Kl. gimnazjalne

Zespół Eko

p. Małgorzata Tenderenda

2.

 

Śniadanie daje moc

 

 sniadanie moc Cała szkoła
3.

 

Dobrze jemy ze szkołą na widelcu

 

 szkola na widelcu Kl. I-III
4.

 

Jem drugie śniadanie

 

 drugie sniadanie Kl. gimnazjalne
5.

 

Lubella inspiruje i edukuje

 

 lubella Kl. gimnazjalne
6.

Program dla szkół – Spożywanie produktów mlecznych, warzywnych i owocowych

  Kl. I-V
7.

Ekokonkurs „ Akcja Zbiórki Baterii pod hasłem Bez stresu dla środowiska

  Cała szkoła
8.

 

Moje miasto bez elektrośmieci

 

 moje miasto Cała szkoła
9.

Szkolna zbiórka surowców wtórnych ( makulatury, plastikowych nakrętek i złomu aluminiowego) pod hasłem „Nie ma śmieci są surowce.”

  Cała szkoła
10.

Akcje na rzecz środowiska przyrodniczego:

ü  Sprzątanie Świata Polska 2017

ü  Ratujmy kasztany 2017

 

  Cała szkoła
11.

Kampania „Pola nadziei”

pod hasłem „Nadzieja zawieść nie może”

 pola nadzei Cała szkoła
12.

 

„Młody turysta- gimnazjalista

  Kl. gimnazjalne p. Krystyna Szymańska
 

W ramach zdrowego odżywiania – warsztaty  zdrowego gotowania, prowadzone przez uczniów Technikum Gastronomicznego w Białymstoku

 

  Kl. gimnazjalne p. Krystyna Szymańska
13.

Szkolny program edukacyjny

„Starszy kolega”

 

 

Kl. III gimnazjum

Kl. III szkoły podstawowej

p. Joanna Żarska

p. Anna Rogalska

14.

Szkolny program edukacyjny

„Badacze przyrody

i przyjaciele drzew”

 

  Cała szkoła

p. Alicja Olech

p. Justyna Trochimczuk

15.

Innowacja pedagogiczna

„Magiczny świat polskich legend”

 

Kl. V-VI

Kl. IV-VII

p. Elżbieta Oksiejczuk-Prusak

p. Iwona Ropiak

16.

Szkolny projekt edukacyjny

„Nasze książki”

 

  Cała szkoła

p. Alina Wysocka

p.  Alicja Olech

Czytaj dalej...

Zajęcia terapeutyczne

W okresie od marca  do października 2015r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach terapeutycznych z udziałem konia. Łącznie odbyło się 10 wyjazdów do stadniny w Grabówce, gdzie każde dziecko doświadczyło na sobie dobroczynnego wpływu konia w sferze ruchowej, emocjonalnej, psychicznej i poznawczej. Uczniowie nawiązywali kontakt z koniem także poprzez karmienie i czyszczenie zwierzęcia, co okazywało się radosnym przeżyciem, nierzadko połączonym z pokonywaniem własnych obaw i lęków. Kontakt z przyrodą (zajęcia odbywały się przy lesie)
oraz obcowanie z koniem stanowiły doskonałą aktywizację dzieci zarówno w sferze ruchowej jak i poznawczo-społecznej.

Zajęcia zostały przeprowadzone w ramach przyznanego przez Urząd Miejski grantu na realizację projektu w roku 2015 „Terapia kontaktowa z udziałem konia- hipoterapia”, którym objęto 12 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 35 w Białymstoku.

Dziękujemy wszystkim rodzicom za towarzyszenie nam podczas wyjazdów w teren. 

Czytaj dalej...

Moja droga do przyszłości

            W II semestrze roku szkolnego 2014/2015 szkoła rozpoczęła realizację programu z zakresu preorientacji zawodowej dla uczniów gimnazjum „Moja droga do przyszłości”

            W marcu 2015 roku przeprowadzone zostały lekcje otwarte w klasach gimnazjalnych pt: „Poznaję siebie. Co umiem robić najlepiej. Moje mocne strony”.

            25 marca 2015 roku odbyło się spotkanie z prezesem Stowarzyszenia „ My dla innych” Panem Rafałem Średzińskim. Spotkanie miało charakter otwarty . Uczestniczyli w nim uczniowie ze szkoły przy ulicy Krakowskiej , uczniowie Domu Pomocy Społecznej oraz zainteresowani rodzice. Podczas spotkania Pan Rafał Średziński poinformował o kwestiach prawnych dotyczących aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. Udzielał rad i wskazówek dotyczących możliwości i perspektyw związanych z podjęciem w przyszłości pracy dla osób niepełnosprawnych. Odpowiadał na pytania uczniów i rodziców.

            W maju odbyły się wyjścia do Sklepu Charytatywnego prowadzonego przez Stowarzyszenie „ My dla innych”, w którym zatrudnione są osoby niepełnosprawne. Celem wyjścia było zapoznanie się z działalnością sklepu oraz zapoznanie się zakresem obowiązków w pracy i pracą zatrudnionych tam osób. Uczniowie gimnazjum przekazali w akcie darowizny odzież. Dokonali samodzielnych zakupów.

Czytaj dalej...

HIPOTERAPIA

            Od marca 2015 roku w naszej szkole będzie realizowany projekt grantowy „Terapia kontaktowa z udziałem konia- hipoterapia” dofinansowany prze Prezydenta Miasta Białystok. Hipoterapia jest jedną z metod wspomagających proces rehabilitacyjny niepełnosprawnych dotkniętych różnorodnymi dysfunkcjami. Wykorzystuje konie w wieloprofilowym usprawnianiu dzieci. Dostosowuje się do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników.Terapia ta odbywać się będzie w ramach godzin z art. 42 ust. 2 pkt.2 jako forma aktywności zwiększająca szansę edukacyjną uczniów: - praca z uczniem mającym trudności w nauce. Zajęcia przeprowadzone zostaną w stadninie koni w Grabówce-„ P.W. Zagłoba Ośrodek Hippiczno-Edukacyjny” przez wykwalifikowaną kadrę z uprawnieniami z hipoterapii. Skierowane są 12 uczniów klas młodszych i odbywać się będą w dwóch grupach po sześciu uczestników.

Czytaj dalej...

Projekt MEN

"INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA W MIEŚCIE BIAŁYSTOK”
WND-POKL.09.01.02-20-756/12
PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
                                                              W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

Projekt systemowy MEN „Indywidualizacja procesu nauczania w Mieście Białystok”.

W roku szkolnym 2013/2014 realizowaliśmy projekt systemowy  dotyczący  kompleksowego wsparcia szkół oparte na założeniach programu rządowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III", realizowanego ze środków EFS przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Realizacja projektu w naszej szkole obejmowała poszerzenia oferty edukacyjnej zajęć pozalekcyjnych. i dotyczyła czterech dodatkowych specjalistycznych zajęciach terapeutycznych: komunikacji alternatywnej i wspomagającej, muzyczno-ruchowych, terapii pedagogicznej i polisensorycznej.

Każdy uczeń klas I-III uczestniczył we wszystkich zaproponowanych zajęciach pozalekcyjnych. Dzięki projektowi szkoła została doposażona w meble oraz środki dydaktyczne do każdych zajęć.

Czytaj dalej...

Stowarzyszenie RMW

Szkoła Współpracy

Fundacja Sedeka

Erasmus+

Licznik

Dzisiaj 7

Wczoraj 13

Tygodniowo 71

Miesięcznie 222

Razem 80114

PSS Społem

PSS Społem

Leroy Merlin

Liroy Merlin

Chrońmy dzieci

Chronimy dzieci