ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
piątek, 05 marzec 2021 19:34

Innowacja „Smacznie, zdrowo, kolorowo”

Napisane przez

 

W naszej placówce realizowany jest innowacyjny program „Smacznie, zdrowo, kolorowo”. Uczestniczy w nim kilkuosobowa grupa uczniów z klas V-VIII w ramach zajęć rozwijających kreatywność. Celem nadrzędnym jestkształtowanie postaw prozdrowotnych podczas zajęć praktycznych.Uczniowie poznają zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętów AGD, uczą się nakrywania do stołu, poznają i utrwalają zasady zachowania się przy stole, doskonalą umiejętność posługiwania się nożem i widelcem. Ponadto uczą się gotowania prostych potraw według instrukcji słownej i obrazkowej, wdrażają się do czynności porządkowych, kształtują postawę proekologiczną podczas segregacji odpadów. Udział w zajęciach korzystnie wpływa na doskonalenie koncentracji uwagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej, doskonali zmysł smaku i zapachu, wzmacnia poczucie własnej wartości i rozwija sferę poznawczą uczniów. Zapraszamy do galerii zdjęć.

środa, 03 marzec 2021 11:24

Z kulturą mi do twarzy - projekt

Napisane przez

Projekt edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”

W naszej szkole realizowany jest projekt „Z kulturą mi do twarzy”. Projektem objęci są wszyscy uczniowie uczęszczający do naszej placówki oraz uczniowie DPS.

W ramach projektu organizowane są zajęcia muzyczne na których uczniowie zapoznają się z instrumentami muzycznymi, pracą muzyków w filharmonii i operze.

Poznają najważniejsze dzieła muzyczne i operowe.

Przeprowadzane są również zajęcia zapoznające uczniów ze sztukami plastycznymi, najważniejszymi obrazami, rzeźbami wielkich mistrzów.

Uczniowie w ramach zajęć: „Wielcy projektanci” tworzą własne budowle nawiązujące do dzieł wielkich mistrzów

Zapoznają się również z funkcjonowaniem instytucji kultury, poznają lokalne miejsca pamięci.

Projekt jest realizowany od września 2020 do maja 2021

Koordynatorem projektu w DPS jest Pani Małgorzata Tenderenda a w Szkole Podstawowej Pani Magdalena Klimaszewska-Prokop

PLAKAT

środa, 03 marzec 2021 08:52

Kolorowe dźwięki - projekt

Napisane przez

          W naszej szkole realizowany jest projekt edukacyjny oparty o Metodę Kolorowych Dźwięków.

Metoda kolorowych dźwięków to innowacyjna, autorska, przełomowa i sprawdzona metoda nauki utworów muzycznych na podstawie kolorowych i różnorodnych figur geometrycznych.

Pomaga ona dziecku rozwijać kreatywność, logiczne myślenie, jest pomocna przy nauce gry na pianinie dla dzieci, dla których nauka nut jest za trudna.

Poprzez rozpoznawanie kolorów i kształtów dzieci rozpoczynają swą przygodę z nauką muzyki

Kolory i kształty zachęcają dzieci a motywacja do nauki dodatkowo jest wzmacniana przez realnie szybkie efekty-po pierwszej lekcji dziecko samodzielnie potrafi zagrać utwór

Metoda rozwija koordynację wzrokowo-ruchową oraz wzmacnia umiejętność rozróżniania i dopasowywania tych samych figur geometrycznych,

dziecko nie musi znać nut a dzięki tej metodzie może zagrać utwór muzyczny.

Zapis nutowy wzbogacony jest o system znaków nad pięciolinią a rytm i tempo odzwierciedlone jest przez bliskość figur

Dzięki życzliwości Pani Dyrektor Doroty Rodziewicz szkoła wzbogaciła się o instrument muzyczny Kolor Piano dzięki któremu uczniowie

zapoznają się z zasadami muzyki i uczą się grać ulubione piosenki.

 

Opracowała Magdalena Klimaszewska-Prokop

środa, 03 marzec 2021 08:21

Okno na świat

Napisane przez

Projekt „Okno na świat – wirtualne zwiedzanie Polski”

W roku szkolnym 2020/2021 wychowankowie Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego, będący mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej, w ramach zajęć rozwijających zainteresowania,
realizują projekt „Okno na świat – wirtualne zwiedzanie Polski”. . Czas pandemii jest dla nich szczególnie trudny i dotyka ich boleśnie. W celu ochrony ich zdrowia wychowankowie
są pozbawieni możliwości wychodzenia poza teren Domu Pomocy Społecznej, nie mogą uczestniczyć w wycieczkach, wyjściach do kina, teatru i innych miejsc użyteczności publicznej.
Projekt „Okno na świat – wirtualne zwiedzanie Polski” jest alternatywną formą zaspokajania potrzeb poznawczych wychowanków i rozwijania ich zainteresowań, z jednoczesnym uwzględnieniem ograniczeń wynikających z pandemii. Cele realizowanego projektu:

 • stymulowanie sfery poznawczej wychowanków, rozwijanie ich ciekawości, spostrzegawczości, rozumienia, analizowania,
  • dbałość o potrzeby psychiczne wychowanków w czasie pandemii,
  • uczenie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego,
  • przestrzeganie ustalonych zasad podczas wspólnych zajęć,
  • rozwijanie kreatywności i wyobraźni,
  • poprawienie samooceny wychowanków,
 • popularyzacja wiedzy na temat Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków, kultury i historii,
  • kształtowanie postaw patriotycznych,
  • rozwój zainteresowań wychowanków.

Zajęcia odbywają się w formie zajęć grupowych z wykorzystaniem projektora lub komputera i sieci internetowej, umożliwiającej wirtualne zwiedzanie wybranych miejsc, połączone z pogadankami,
quizami i tematycznymi zajęciami kreatywnymi (plastycznymi, muzyczno-ruchowymi), wraz z prezentacją prac na forum grupy.

wtorek, 10 listopad 2020 18:35

Zdrowo i sportowo

Napisane przez
Strona 1 z 4