ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.

Nasza szkoła, podobnie jak w ubiegłym roku włączyła się do międzynarodowej akcji, której celem jest propagowanie wiedzy na temat komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Tegoroczne hasło brzmiało „Wspólnie przełamując milczenie”. Aby skuteczniej wspierać rozwijanie kompetencji komunikacyjnych naszych uczniów, tym razem postanowiliśmy przygotować książeczki do czytania „uczestniczącego”. Jest to technika edukacyjna dedykowana dzieciom słabo mówiącym i niemówiącym, zakładająca naprzemienne odtwarzanie tekstu. Podczas interaktywnego czytania dziecko ma możliwość uczestniczenia w procesie czytania, co stymuluje jego myślenie, naukę języka, nowego słownictwa oraz ułatwia rozumienie i zapamiętywanie czytanego tekstu. Często wymaga adaptacji - książek o specjalnej konstrukcji i narzędzi do komunikacji. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu nauczycieli powstało kilkanaście bardzo różnych książeczek, z których nasi uczniowie posługujący się AAC z chęcią i dużym zaciekawieniem korzystają. Obcowanie z książką to świetna zabawa, dzięki której nasi podopieczni mają również wiele okazji do zastosowania lub doskonalenia umiejętności posługiwania się symbolami.

Zapraszamy do obejrzenia efektów naszej wspólnej pracy.

niedziela, 18 październik 2020 18:10

Trochę rozważań nad interaktywną książką

Napisane przez

Niełatwo jest znaleźć w księgarniach interaktywne książki dla osób o specjalnych potrzebach w zakresie kontaktu z literaturą, tak kształcącą jak i piękną, naszych uczniów. Wbrew pozorom największym tu problemem nie jest tekst do czytania; upraszczając zastąpimy go znakami PSC, PIC czy innym systemem wyuczonych uniwersalnych znaków komunikacyjnych. Barierą w odbiorze tekstu jest zrozumienie zawartości zwrotów, zdań, akapitów, a bywa, że i pojedynczych wyrazów. Jeszcze większą są ograniczenia  w umiejętności potwierdzania wiedzy przez sprzężone reagowanie słowem i emocją.      

       Interaktywność jako pojęcie komunikacyjne w dosłownym tłumaczeniu z języka łacińskiego (interactus) oznacza „czyn wzajemny”, zdolność do wzajemnego oddziaływania na siebie przez komunikujące się strony. Książka żyje wielorako, bo w każdym czytaniu, jej treść modyfikują emocje i postrzeganie czytelnika. Przekonujemy się o tym za każdym razem, kiedy czytamy jednocześnie więcej niż jednemu dziecku lub kiedy czytamy tę samą książkę kolejnemu dziecku.

     Pochylając się nad potrzebami i zainteresowaniami naszych uczniów modyfikujemy dla nich dostępne teksty. Tekst książeczek zastępujemy lub uzupełniamy znakami komunikacyjnymi, dołączamy materiały i narzędzia wspomagające odbiór treści, które umożliwiają dziecku aktywne reagowanie.  Zapraszamy do obejrzenia wybranych, stworzonych przez nas dla naszych uczniów, interaktywnych książek.

 

wtorek, 06 październik 2020 14:25

Folder osobisty

Napisane przez

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji dotyczącej folderu osobistego. 

Dnia 28.10.2019 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie zorganizowane w ramach obchodów „Października Międzynarodowego Miesiąca Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej ( AAC) ”. Głównym celem spotkania było upowszechnienie wiedzy na temat komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC), szerzenie świadomości istnienia wielu różnych sposobów porozumiewania się. Komunikacja jest jedną z podstawowych potrzeb psychicznych człowieka. Umiejętność porozumiewania się wpływa na rozwój emocjonalny i społeczny. Podczas spotkania zaprezentowane zostały formy komunikacji alternatywnej oraz wspomagającej, którą wykorzystujemy w codziennej pracy z uczniami naszej szkoły: książki komunikacyjne, tablice wyboru, pomoce edukacyjne, odbył się również pokaz filmów z udziałem niemówiących uczniów podczas zajęć. Kolejnym punktem spotkania były zagadki z wykorzystaniem obrazków PCS połączone z opanowaniem umiejętności naśladowczych związanych ze stosowaniem wybranych gestów naturalnych i Makatonu. Wspólne ćwiczenia dostarczyły uczniom wiele radości, były świetną okazją zarówno do nauki jak i powtórki niektórych gestów. Na zakończenie każda klasa zaprezentowała plakat – wizytówkę, opisująca uczniów z wykorzystaniem znaków graficznych. Wspólne spotkanie pozwoliło zapoznać się z indywidualnymi systemami porozumiewania się każdego użytkownika AAC w szkole, uwrażliwiło na potrzeby komunikacyjne osób nie porozumiewających się werbalnie. Zapraszamy do galerii zdjęć z wydarzenia oraz do zaglądania do zakładki „AAC” na stronie internetowej naszej szkoły.                                                   

          Organizatorki : Elżbieta Oksiejczuk-Prusak, Justyna Trochimczuk

wtorek, 11 czerwiec 2019 22:40

Książka Szymona

Napisane przez

Szymon od początku nauki w naszej szkole z sukcesem  korzystał z AAC. Ze względu na to, że w momencie rozpoczęcia nauki nie potrafił porozumiewać się werbalnie wprowadziliśmy komunikację alternatywną w systemie PECS. Jest to nauka porozumiewania się dla tych, którzy mają deficyty w zakresie inicjowania interakcji. Jedną z zalet tej metody jest stymulacja procesów uczenia się mowy. Efekty  przerosły nasze oczekiwania- pojawiła się mowa czynna! Szymon ku naszej i rodziców  radości zaczął mówić- nazywać, wyrażać  swoje potrzeby, potem budować zdania, pytać a obecnie  próbuje rozmawiać, opowiadać o ważnych dla siebie rzeczach. Dziś korzysta ze swojej  osobistej książki, ponieważ jego mowa nie zawsze  jest  zrozumiała dla innych osób.  Szymon potrafi czytać, więc część  znaków  zawartych w jego osobistej książce  została zastąpiona etykietami wyrazowymi. Kiedy nie jest rozumiany, sięga do  swojej  osobistej książki i szuka odpowiedniego wyrazu lub wyrażenia.

Strona 1 z 3