ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
piątek, 16 styczeń 2015 14:19

Rada Rodziców 2019/2020

Napisane przez

 

SKŁAD RADY RODZICÓW:

PRZEWODNICZĄCA - pani Agnieszka Osiecka

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ - pani Grażyna Piotrowicz

SEKRETARZ - pani Katarzyna Chlabicz


KOMISJA REWIZYJNA:

PRZEWODNICZĄCA - pani Marta Koc

CZŁONEK - pani Iwona Sienkiewicz

CZŁONEK - pan Agnieszka Sajewicz


RR powołana dnia 11.09.2019r.