PG Nr 26 w Białymstoku

 

Publiczne Gimnazjum Nr 26 Specjalne
obejmuje jeden etap edukacyjny:

 •  Trzeci etap edukacyjny: klasy I, II ,III.

Na trzecim etapie edukacyjnym uczniowie nabywają i doskonalą praktyczne umiejętności zawarte w programach nauczania z zakresu przedmiotów:

 • Funkcjonowanie w środowisku
 • Plastyka
 • Muzyka z rytmiką
 • Wychowanie fizyczne
 • Technika
 • Religia

                   

Funkcjonowanie w środowisku - treści programowe stanowią elementy języka polskiego, matematyki oraz środowiska społeczno – przyrodniczego. Uczniowie poznają specyfikę pracy różnych zawodów, a w związku z tym uświadamiają swoje ograniczenia w wyborze zawodu. Kształtuje się u uczniów takie cechy jak: odpowiedzialność, systematyczność, współpraca w grupie, punktualność, doprowadzenie zaczętego działania do końca. Doskonali się nabyte umiejętności z poprzednich etapów edukacyjnych.

Kładzie się duży nacisk na praktyczne liczenie pieniędzy, dokonywanie zakupów, odczytywanie czasu na zegarze, odczytywanie dat w kalendarzu. Podczas ćwiczeń matematycznych utrwala się pisanie daty urodzenia posługując się cyframi arabskimi i rzymskimi. Wprowadza się ćwiczenia w posługiwaniu się kalkulatorem.

Plastyka - twórczość plastyczna uczniów związana jest z obserwacjami i przeżyciami uczniów, z aktualnie opracowaną tematyką. Uczniowie sami przygotowują materiały i przybory do zajęć, a po skończonych zajęciach porządkują swoje miejsce pracy. Na zajęciach uczniowie wykorzystują wiele atrakcyjnych technik plastycznych. Poznają w swoim najbliższym terenie zabytki, sztukę ludową.

Muzyka z rytmiką - III poziom edukacyjny jest kontynuacją i doskonaleniem ćwiczeń w zakresie poszczególnych zagadnień rytmicznych z poprzednich poziomów nauczania wzbogacając je o nowe treści, utwory muzyczne, grę na instrumentach. Uczniowie poznają instytucje życia kulturalnego takie jak filharmonia, opera, teatr, ośrodki kultury.

Wychowanie fizyczne - ma ważne znaczenie w edukacji uczniów. Wpływa na rozwój fizyczny oraz aktywność w życiu codziennym. Na zajęciach uczniowie korzystają ze sprzętu sportowego oraz rekreacyjnego np. rower, rolki, deskorolki. Podczas gier i zabaw uczą się współzawodnictwa, uczestniczą w imprezach sportowych.

Technika - program nauczania tego przedmiotu uwzględnia następujące techniki: prace z papieru, obróbka drewna, obróbka metalu, szycie i gospodarstwo domowe. Uczniowie mają dopasowane zadania do możliwości i podzieloną pracę na odpowiednie etapy. Uczą się posługiwać się prostymi narzędziami: młotkiem, pilnikiem, wiertarką ręczną itp., a także przyszyć guzik, szyć prostymi ściegami, wyszywać ściegami ozdobnymi, zszyć materiał. Podczas zajęć gospodarstwa domowego uczniowie uczą się jak przygotować podstawowe napoje i potrawy, a także jak nakrywać do stołu, posprzątać.

Religia - głównym celem zajęć jest przybliżenie istoty Siedmiu Sakramentów Świętych oraz przygotowanie uczniów do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Uczniowie zapoznają się z uroczystościami oraz ważnymi wydarzeniami dla Kościoła. Przez cały czas utrwala się wiadomości poznane na wcześniejszych etapach edukacyjnych

Uczniowie uczestniczą również w:

Zajęciach rewalidacyjnych:

 • Komunikowanie się
 • Muzykoterapia
 • Arteterapia
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Zajęcia ruchowe (orientacja przestrzenna, poruszanie się)
 • Techniki komputerowe
 • Eliminowanie zachowań niepożądanych

Zajęciach specjalistycznych:

 • Zajęcia logopedyczne
 • Terapia EEG Biofeedback

Zajęciach pozalekcyjnych:

 • Zajęcia na basenie
 • Koło młodego ekologa
 • Doskonalenie techniki czytania i pisania
 • Zajęcia komputerowe
 • Koło teatralne
Czytaj dalej...

Stowarzyszenie RMW

Szkoła Współpracy

Fundacja Sedeka

Erasmus+

Licznik

Dzisiaj 6

Wczoraj 21

Tygodniowo 87

Miesięcznie 427

Razem 88721

PSS Społem

PSS Społem

Leroy Merlin

Liroy Merlin

Chrońmy dzieci

Chronimy dzieci