ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.

Prezentacja z mobilności kończącej projekt Erasmus plus, która miała miejsce w Reykjaviku w dniach 18-24.08.2019. W kursie pt. "Mindfulness & meditation: outdoor and relaxing education" udział wzięły nauczycielki Anna Rogalska i Anna Ołdakowska.

W dniach 8- 13.07. 2019 r nauczyciele z naszej placówki  po raz kolejny mieli okazję  uczestniczyć w szkoleniu w ramach realizowanego w szkole projektu Erasmus Plus.  Szkolenie „We are all special - inclusion and support  to special  needs  students in and  out of the classroom” odbyło się w Barcino School w  Barcelonie, stolicy Katalonii. W  międzynarodowej mobilności uczestniczyły Panie: Olga Ziółkowska i Elżbieta Oksiejczuk-Prusak.

„Wszyscy jesteśmy wyjątkowi” to cykl wykładów i warsztatów dotyczących  włączania i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  w klasie i poza klasą. Uczestnicy otrzymali szereg praktycznych wskazówek, jak zapobiegać izolacji i zakłócającym zachowaniom, uwzględniając wzajemne interakcje i wsparcie rówieśnicze jako podstawowe elementy budowania umiejętności społecznych, pewności siebie i radzenia sobie ze stresem oraz z bezradnością. Uczestnicy szkolenia poznali też skuteczne techniki relaksacyjne i ćwiczenia ruchowe, z których mogą  korzystać uczniowie a także zostali przeszkoleni w zakresie stosowania pozytywnych i praktycznych strategii w celu poprawy skutecznej komunikacji z  uczniami i rodzicami. Nasi nauczyciele mieli również okazję zaprezentować naszą placówkę i poznać nauczycieli z  innych europejskich krajów takich jak Finlandia, Islandia, Francja, Słowenia i Chorwacja. Międzynarodowe spotkanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i inspiracją  do poszukiwania nowych rozwiązań  w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Częścią programu były również  dwie wycieczki: zwiedzanie z przewodnikiem  barcelońskiej dzielnicy Gracia oraz zwiedzanie Barcelony autobusem turystycznym.

sobota, 31 sierpień 2019 20:33

Relacja z kursu w Finlandii " Out from classroom"

Napisane przez

   W dniach 5-9.07.2019 r.  nauczyciele   naszej    szkoły,   p. Krystyna Szymańska oraz    p. Justyna Trochimczuk uczestniczyły w międzynarodowym szkoleniu pod tytułem „Out from classroom”, zorganizowanym  przez Ośrodek Szkoleniowy eduKarjala w mieście Joensuu w Finlandii. Głównym tematem szkolenia było zapoznanie uczestników z fińskim systemem edukacji, w którym niezwykle istotną rolę pełni wykorzystywanie bogactwa przyrody ( pobliskie lasy, Parki Narodowe, jeziora, rzeki), kultury ( zwiedzanie muzeów) jak również nowoczesnej technologii  w całym procesie edukacji.

Tematyka szkolenia skupiła się na praktycznych metodach nauczania do wykorzystania poza budynkiem szkoły. Nauczyciele brali udział w grze terenowej, fotografowaniu oraz filmowaniu za pomocą Drona, warsztatach oraz wykładach dotyczących planowania zajęć edukacyjnych poza budynkiem szkoły, wspólnym biwaku na łonie pięknej i dziewiczej fińskiej natury.

Szkolenie było okazją do zaprezentowania naszej placówki na forum międzynarodowym jak również zapoznania się z innymi europejskimi systemami edukacji oraz wymianą doświadczeń z nauczycielami z  takich państw jak Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Portugalia, Węgry, Litwa, Czechy.

W ramach realizowanego w szkole 2 –letniego projektu Erasmus+ „Szkoła w ruchu- w zdrowym ciele zdrowy duch” w  dniach 08.07- 19.07 2019 r. kolejna grupa nauczycieli uczestniczyła w kursie pt. „Edukacja zdrowotna i emocjonalna: tworzenie pozytywnego i efektywnego klimatu wśród uczniów”. Szkolenie odbyło  się  w Nikozji na  Cyprze w ramach projektu realizowanego przy wsparciu POWER ES.Nauczyciele wzbogacili wiedzę na temat technik nauczania i nowych pomysłach dotyczących zdrowych nawyków. Mieli możliwość podniesienia swoich kompetencji  osobistych - równowagi emocjonalnej, umiejętności radzenia sobie ze stresem. Uczestniczyli w praktycznych modułach, które odbyły się podczas wizyt studyjnych w Cape Greko – zajęcia ekologiczne nad morzem; w gospodarstwie ekologicznym - Riverland BioFarm w Kampia Village oraz w paśmie górskim Troodos- zajęcia terenowe w lesie. Poprzez działania empiryczne i techniki pedagogiczne (np. wykład, zajęcia w terenie, warsztaty) nauczyciele zapoznali się z działaniami, które wdrożą, aby promować edukację zdrowotną i emocjonalną w klasie i poza nią.

Międzynarodowe szkolenie –„Every pupil is important- specjal education in Finland and in Europe. Po raz drugi w maju 2018 roku, zorganizowane zostało przez Ośrodek Szkoleniowy eduKarjala w Joensuu w Finlandii. W szkoleniu uczestniczyła pani Olga Ziółkowska i Karolina Targońska. W ramach szkolenia uczestniczyliśmy w wykładach i dyskusjach dotyczących systemu edukacji specjalnej w Finlandii i Europie oraz potrzebach uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prezentowaliśmy  naszą placówkę i poznałyśmy systemowe rozwiązania stosowane w innych krajach europejskich.

Strona 1 z 2