Healthy teachers-healthy school

W dniach 6-10.03.2017r. nauczyciele z naszej szkoły uczestniczyli w 2 szkoleniu w ramach realizowanego w szkole programu Erasmus+, akcja KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Szkolenie pt. " Healthy teachers - healthy school" ( tł. "Zdrowi nauczyciele- zdrowa szkoła") odbyło się w Fuengiroli (Hiszpania).

Mobilność nauczycieli została dofinansowana z Programu POWER. Międzynarodowe spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele szkół z Turcji, Łotwy, Finlandii, Niemiec i Chorwacji, było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz poszerzenia wiedzy z zakresu promocji zdrowia i sportu w szkole.

Czytaj dalej...

Relacja z kursu w Finlandii

Pierwsze  szkolenie jakie odbyliśmy w ramach realizacji projektu nosiło tytuł „Every pupil is important – special education in Finland and Europe” (tł. Każdy uczeń jest ważny – edukacja specjalna w Finlandii i Europie).  Zorganizowane zostało przez Ośrodek Szkoleniowy eduKarjala, a miało miejsce w Joensuu w Finlandii. W szkoleniu uczestniczyła pani Dyrektor Elżbieta Pszczoła oraz troje nauczycieli: Anna Ołdakowska, Anna Zalewska, Joanna Żarska. W ramach szkolenia uczestniczyliśmy w wykładach i dyskusjach dotyczących systemu edukacji specjalnej w Finlandii i Europie oraz potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Mieliśmy okazję zaprezentować naszą placówkę i realizowany projekt, poznaliśmy  zespoły reprezentujące placówki z różnych krajów europejskich, min. Belgii, Francji, Niemiec, Włoch, Turcji i Wysp Kanaryjskich. Spotkanie było bardzo cenne pod względem merytorycznym. Mamy nadzieję, że w przyszłości uda się nam stworzyć wspólne projekty, tym razem o charakterze wymiany. Organizatorzy kursu zadbali także o stronę mniej formalną kursu, mianowicie mieliśmy okazję poznać kulturę i kuchnię fińską, zwiedzaliśmy piękny Park Narodowy Koli oraz okolice Joensuu.

 

Czytaj dalej...

Projekty realizowane przez naszą szkołę.

 „Szkoła zdrowa i wesoła - w ruchu i zabawie usprawniamy nasze dzieci”

Program: Erasmus+

Akcja 1. Mobilność edukacyjna.

Termin realizacji: 01.06.2015-01.06.2017

Pracując z dziećmi i młodzieżą  z niepełnosprawnością intelektualną staramy się stale poszukiwać nowych rozwiązań terapeutycznych i rehabilitacyjnych, dlatego postanowiliśmy wziąć udział w programie Erasmus+, w Akcji 1 (KA1). Projekty realizowane w ramach akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w obszarze edukacji szkolnej mają na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe.

Obecnie realizujemy projekt o nazwie „Szkoła zdrowa i wesoła - w ruchu i zabawie usprawniamy nasze dzieci”. Cele, jakie stawiamy sobie w działaniach projektowych to podniesienie kompetencji zawodowych pracowników szkoły poprzez udział w mobilnościach, efektywne wykorzystanie zasobów kadry pedagogicznej, wdrażanie dobrych praktyk i nowych rozwiązań w naszej szkole. Tematyka wybranych przez nas kursów zagranicznych dotyczy zapoznania się ze strategiami w szkolnictwie specjalnym w innych krajach, kreatywnych form kształcenia, promocji aktywnego i zdrowego stylu życia. Wdrożenie zdobytej wiedzy przez nauczycieli szkoły w trakcie mobilności zagranicznych realizowanych w ramach naszego projektu przyczyni się do podniesienia jakości pracy a  tym samym osiągnięcia naszego celu - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły i zadbanie o usprawnianie naszych uczniów poprzez zdrowy styl życia, ruch i zabawę. Każde działanie zaplanowane w projekcie poprzedziła analiza potrzeb szkoły i przewidywane efekty. Mamy nadzieję, że dobrze przeprowadzony projekt zaowocuje ciekawą propozycją współpracy z partnerami z kraju jak i z Europy.

W ramach realizacji projektu nauczyciele naszej szkoły wezmą udział w następujących kursach:

  1. EVERY PUPIL IS IMPORTANT – SPECIAL EDUCATION IN FINLAND AND EUROPE! (3-7.10.2016), Joensuu, Finlandia
  2. HEALTHY TEACHERS - HEALTHY SCHOOL! (6-10.03.2017), Malaga, Hiszpania
Czytaj dalej...

Stowarzyszenie RMW

Szkoła Współpracy

Fundacja Sedeka

Erasmus+

Licznik

Dzisiaj 5

Wczoraj 28

Tygodniowo 33

Miesięcznie 569

Razem 81718

PSS Społem

PSS Społem

Leroy Merlin

Liroy Merlin

Chrońmy dzieci

Chronimy dzieci