Działania zrealizowane w ramach szkolnego Programu Profilaktycznego

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2018/2019 w ramach Szkolnego Programu Profilaktycznego uczniowie uczestniczyli w trzech formach kontaktu ze sztuką.

1.         Wyjście na warsztaty muzyczne do Opery Podlaskiej „Drzwi do świata muzyki” „

Zostaliśmy wprowadzeni w świat muzyki. W czasie zabawy uczniowie poruszali  się w rytmach proponowanych przez edukatorów, ale  również podawali własne  propozycje, które znają z otaczającego świata (pociąg, zegar, bicie serca). Szukali  odpowiedzi na pytania o to, czym jest cisza, a czym dźwięk, jakie dźwięki nas otaczają, czy wpisane są w nie emocje, czy mają na nas wpływ, wywołują reakcje, uczucia.

2.         Występ w szkole teatru Conieco z przedstawieniem „ Dwa serca”

Przedstawienie ekologiczne pokazało dzieciom w sposób przystępny jak nie należy zachowywać się w lesie oraz zasady postępowania z odpadami. Strach na wróble – Staszek, lis, wiaterek przestrzegają nas przed tym jak góra nieczystości może zamienić się w wielką Paskudę, którą bardzo trudno wygonić.

3.         Występ w szkole teatru Conieco z przedstawieniem  „Pluszowa opowieść o przyjażni”

W atmosferze przygotowań do świąt obejrzeliśmy przedstawienie o sile przyjaźni.

Zimny Bałwanek postanawia ,że zrobi wszystko, by być cieplejszym dla swojego przyjaciela zajączka. Poświecenie i upór sprawiają, ze znajduje się często w zabawnych sytuacjach. Wszystko jednak dobrze się kończy a widzowie dowiadują się , że prawdziwa przyjaźń to oddanie i poświecenie dla innych.

Czytaj dalej...

Wychowanie i profilaktyka

W naszej placówce działania wychowawczo-profilaktyczne prowadzone są poprzez indywidualne rozmowy z wychowankami, rodzicami, prowadzenie zajęć, zaplanowane imprezy szkolne, pozaszkolne, różnorodne akcje, spotkania z przedstawicielami instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa społeczeństwa. Współpracujemy z instytucjami: Komendą Miejską Policji, Komendą Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

Podstawą oddziaływań wychowawczo - profilaktycznych jest: rozwój ucznia w kierunku większej samodzielności, zdolności do uczestnictwa życiu społecznym, kulturalnym,  troska o własne ciało, wyksztalcenie nawyku dbania o swoje zdrowie itp.

 

Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży. To proces angażujący dwie osoby: wychowawcę (np. rodzica, nauczyciela, duszpasterza, sąsiada, starszego kolegę) oraz wychowanka (dziecko/nastolatka). Osoby te pozostają w relacji opartej na wzajemnym poszanowaniu godności osobistej i współdziałają w osiąganiu pełnej dojrzałości
w wymienionych wyżej sferach.

 

Profilaktyka to proces wspomagania wychowanka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.

 

Rozróżnia się profilaktykę:

  • pierwszorzędową (pierwotną) – adresowana jest ona do grupy osób niskiego ryzyka i realizuje dwa cele – promocję zdrowego stylu życia oraz opóźnianie wieku inicjacji, a przez to zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych (zapobieganie wystąpieniu zaburzeń).
  • drugorzędową – adresowana jest do grupy osób podwyższonego ryzyka. Celem działań jest ograniczenie głębokości i czasu trwania dysfunkcji, umożliwienie wycofania się z zachowań ryzykownych (np. poradnictwo rodzinne i indywidualne, socjoterapia). Efektem oddziaływań jest minimalizowanie istniejących już zaburzeń.
  • trzeciorzędową – adresowana jest do grupy osób wysokiego ryzyka. Ma ona na celu przeciwdziałanie pogłębianiu się rozwiniętych zaburzeń jak również zapobieganie społecznym konsekwencjom już rozwiniętych zaburzeń. Głównie jest to leczenie, rehabilitacja i resocjalizacja.
Czytaj dalej...

Stowarzyszenie RMW

Szkoła Współpracy

Fundacja Sedeka

Erasmus+

Licznik

Dzisiaj 6

Wczoraj 21

Tygodniowo 87

Miesięcznie 427

Razem 88721

PSS Społem

PSS Społem

Leroy Merlin

Liroy Merlin

Chrońmy dzieci

Chronimy dzieci