ORW

Tajemniczo brzmiący skrót układa się od dnia 1 września 2017 roku w  nazwę   miejsca przyjaznego dzieciom, młodzieży i dorosłym z niepełnosprawnością intelektualną. ORW to Ośrodek  Rewalidacyjno - Wychowawczy. Jego wychowankowie, nie ograniczeni cztero- godzinnym czasem pobytu,  mogą korzystać z oferty edukacyjnej  o charakterze rewalidacyjno- wychowawczym  poszerzonej o zajęcia terapeutyczne i usprawniające ruchowo oraz rekreacyjne. Ośrodek ma swą siedzibę przy ul. Krakowskiej 19 w Białymstoku ; ma też swoje  oddziały przy ul. Baranowickiej 203 i wchodzi w skład Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Białymstoku.

Kto już korzysta i kto może skorzystać z usług Ośrodka?

Placówka  jest otwarta na potrzeby dzieci i młodzieży z intelektualną niepełnosprawnością w stopniu głębokim od 3 do 25 roku życia, a więc właściwie i dla dorosłych oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną jest niepełnosprawność intelektualna, od 3 do 24 roku życia. Aktualnie mamy grupy we wszystkichprzedziałach wiekowych - dla maluchów, dla młodzieży i dla dorosłych. Wszystkie realizowane zadania- wychowawcze, rewalidacyjne i opiekuńcze dostosowujemy do indywidualnych potrzeb wychowanków tak by zapewnić im prawidłowy przebieg procesów rozwoju, rewalidacji, rehabilitacji i integracji ze środowiskiem ogólnoszkolnym i pozaszkolnym w jak najpełniejszej współpracy z ich rodzinami.  

Uczymy się nowej nazwy i pracujemy od 1 września na poszerzonej ofercie edukacyjnej ale jesteśmy tu na Krakowskiej 19 od kilkudziesięciu lat. Oferujemy nowe warunki i możliwości rozwoju oraz dobrego czasu dla naszych wychowanków ale również  i dużo sprawdzonych metod pracy  z nimi wypracowanych latami działań doświadczonej pedagogicznej kadry i otwartymi sercami wszystkich tu pracowników.     

Do ORW przyjmujemy wychowanków przez cały rok szkolny.                                                                    

Czytaj dalej...

Stowarzyszenie RMW

Szkoła Współpracy

Fundacja Sedeka

Erasmus+

Licznik

Dzisiaj 6

Wczoraj 21

Tygodniowo 87

Miesięcznie 427

Razem 88721

PSS Społem

PSS Społem

Leroy Merlin

Liroy Merlin

Chrońmy dzieci

Chronimy dzieci