• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Podsumowanie Miesiąca AAC w naszej szkole

Dodano: 30.11.2023

      W ramach obchodów Października - Miesiąca AAC nasi uczniowie wykonali Lapbooki (w wolnym tłumaczeniu “książka na kolana”). Lapbook to własnoręcznie wykonany zbiór informacji na dowolny temat. Swoim wyglądem przypomina książkę z mnóstwem sekretów i ruchomych elementów. To powoduje, że jest ona ciekawa poprzez znajdujące się w niej niespodzianki. Uczniowie ze wsparciem swoich nauczycieli wykonali Lapbooki, opowiadające o nich samych. Koordynatorem działań była pani Justyna Trochimczuk.

     Do stworzenia Lapbooka wykorzystane zostały symbole PCS, obrazki lub etykiety wyrazowe – wszystko w zależności od sposobu komunikacji ucznia. Lapbook to w pewnym stopniu, wizualna forma paszportu. Zawarte zostały w nim podstawowe informacje o uczniu – np. data urodzin, zainteresowania, zdjęcia, ulubione potrawy i wiele innych (wg pomysłów uczniów i nauczycieli). Przy tworzeniu tego rodzaju książek tematycznych pobudzone zostały zmysły dziecka, jego ciekawość poznawcza, poszerzany jest słownik, a także wzmacniane jest poczucie własnej wartości. Za pomocą Lapbooka, uczniowie korzystający ze wspomagających oraz alternatywnych metod komunikacji AAC, mieli możliwość zaprezentowania się i opowiedzenia o sobie, poznania się bliżej z innymi osobami.

     Swoimi działaniami objęliśmy również rodziców oraz nauczycieli. Rodzice mieli możliwość uczestniczyć w warsztatach "Czytanie uczestniczące z AAC" prowadzonych przez panie Joannę Jurgiel oraz Iwonę Ropiak. Podczas warsztatów poznali metodę czytania uczestniczącego, a także dowiedzieli się, w jaki sposób rozwijać zainteresowanie swoich dzieci książką.

         Chętni nauczyciele natomiast rozwijali swoją wiedzę na temat stosowania komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC) w praktyce. Warsztaty prowadziły panie Elżbieta Oksiejczuk-Prusak oraz Iwona Ropiak.

Zapraszamy do obejrzenia niezwykle twórczych i kreatywnych prac 

Zespół ds. AAC

Nowe pomoce do komunikowania się w szkole

Dodano: 25.05.2023

     W bieżącym roku szkolnym Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku wzbogacił się o nowe urządzenia do komunikacji alternatywnej i wspomagającej.

    Z inicjatywą zakupu urządzeń wyszła Pani Dyrektor Dorota Rodziewicz w porozumieniu z paniami logopedkami, działającymi w ramach Zespołu do spraw AAC. Dostrzegaliśmy potrzebę zapewnienia każdemu niemówiącemu uczniowi dostępu do pomocy wysokiej technologii. Dotychczas placówka posiadała niewystarczającą ilość specjalistycznego sprzętu do alternatywnego i wspomagającego porozumiewania się. Z pomocą przyszło Miasto Białystok, dzięki któremu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B zakupiono 8 zestawów MÓWik 2.0 wraz z tabletami 10,4’ i etui, 1 zestaw MÓWik 2.0 wraz z tabletem 8,7’ oraz 2 systemy sensor przycisk USB. Poszerzyliśmy również ofertę terapeutyczną szkoły o stacjonarny system do alternatywnej komunikacji z modułem sterowania wzrokiem oraz kamerą Tobii PcEye. Zgodnie z naszym celem aktualnie w każdej klasie znajduje się przynajmniej jeden tablet z protezą mowy MÓWik. Coraz częściej uczniowie korzystają także z własnych urządzeń, zakupionych przez rodziców korzystających z dofinansowania ze środków PEFRON.

    MÓWik jest jedynym w pełni polskim programem dla osób, które z różnych powodów nie mogą mówić lub mówią niewyraźnie i w efekcie są słabo, bądź w ogóle nierozumiane przez rozmówców. Każde urządzenie posiada wbudowane oprogramowanie językowe i syntezator mowy - użytkownik wskazuje symbole oznaczające to, co chce powiedzieć, a następnie urządzenie wypowiada głośno wskazane słowa. Nasi uczniowie uczą się mówić MÓWikiem i dużym zainteresowaniem z niego korzystają, zarówno podczas zajęć, jak i przerw, dzięki czemu mogą wyrażać potrzeby i prośby, wybierać temat do rozmowy czy uczestniczyć w różnych codziennych sytuacjach społecznych w szkole. MÓWiki pozwalają na skuteczniejszą komunikację oraz poszerzają zasób leksykalny i budują wiedzę o świecie. Ekrany dotykowe ułatwiają korzystanie z programu, dzięki czemu uczniowie szybko uczą się poruszania po tablicach tematycznych, znajdują interesujące ich słownictwo. Możliwość wyrażania siebie, dzielenia się ważnymi wydarzeniami z własnego życia, życia klasy czy szkoły przynosi dzieciom dużo radości i budzi motywacje do komunikowania się. MÓWiki ułatwiają również naukę- pozwalają na tworzenie folderów tematycznych związanych z omawianym blokiem tematycznym, pomagają w poznawaniu liter i cyfr. Korzystanie z urządzenia ułatwia uczniom specjalne etui, dzięki któremu możemy ustawić tablet na ławce, przenieść go na ramieniu a także możemy być pewni, że w sytuacji awaryjnej ochroni nasze narzędzie do porozumiewania się przed zniszczeniem.

     Stacjonarny system do alternatywnej komunikacji z modułem sterowania wzrokiem oraz kamerą Tobii PcEye jest kolejnym urządzeniem nowej generacji pozwalającym uczniom z największymi ograniczeniami fizycznymi na kontaktowanie się ze światem, wyrażanie swoich potrzeb, a co ważne mobilne z niego korzystanie. Stwarza to nowe, nieocenione możliwości dla uczniów, których jedynym kanałem porozumiewania się jest wzrok.

Zapraszamy do fotogalerii

Miesiąc AAC w naszej szkole

Dodano: 06.10.2022

Październik to miesiąc, który na całym świecie jest poświęcony AAC - dla nas to termin dobrze znany - Komunikacja Wspomagająca i Alternatywna (Augmentative and Alternative Communication). AAC jest metodą, która pozwala naszym uczniom i wychowankom wysyłać i nadawać komunikaty wtedy, gdy brak mowy lub niewystarczający jej poziom to uniemożliwiają lub utrudniają.

W praktyce są to wszelkie działania, których celem jest pomoc w porozumiewaniu. Zamiast wypowiadanych słów i zdań możemy wykorzystać znaki graficzne (piktogramy, obrazki, symbole), znaki manualne (gesty) lub znaki przestrzenno-dotykowe (np. przedmioty). Dzięki takim narzędziom osoby niemówiące lub posługujące się mową w ograniczonym stopniu mogą dokonywać wyborów, podejmować decyzje, pytać, opowiadać, wyrażać myśli i uczucia. 

Wprowadzenie AAC jest bardzo często antidotum na trudne zachowania, frustrację, gdyż daje możliwość wyrażenia niezaspokojonych potrzeb. A to jest możliwość nie do przecenienia. 

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych, chcąc przyczynić się do rozpowszechniania wiedzy na temat AAC, proponuje:

 1. Spotkanie z pracownikiem MOPR, który opowie o tym, jak uzyskać dofinansowanie do tabletu z oprogramowaniem Mówik i rozwieje wszelkie wątpliwości z tym związane - 19.10.2022 (środa) 14:30.
 2. Warsztaty dla rodziców/opiekunów prawnych i zainteresowanych osób "Komunikuję się gestem, obrazkiem, wzrokiem" 22.10.2022 (sobota) w godzinach 11:00 - 13:00, w czasie których zostanie zaprezentowana metoda Makaton, PECS oraz C-Eye (zapisy u wychowawców lub w sekretariacie).
 3. Własnoręczne tworzenie książeczek przez naszych podopiecznych i ich wychowawców, a następnie wykorzystanie ich do czytania uczestniczącego z komunikatorami Super Talker, Partner One, Partner Plus.

Organizatorzy: Iwona Ropiak, Alicja Miłkowska, Elżbieta Oksiejczuk-Prusak, Justyna Trochimczuk

Czytanie uczestniczące w formie interaktywnej

Dodano: 20.06.2022

W naszej Placówce wykorzystujemy czytanie uczestniczące jako jedną z form terapii komunikacji. Dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się chętnie uczestniczą w takiego typu aktywnościach, łączących naukę i zabawę. 

Korzyści płynące z czytania uczestniczącego:

 1. Budowanie motywacji do nauki czytania.
 2. Budowanie wspólnego pola uwagi.
 3. Rozwijanie słownictwa i wzbogacanie wiedzy.
 4. Stworzenie możliwości do posługiwania się symbolami wykorzystywanymi w komunikacji alternatywnej i wspomagającej.
 5. Budowanie poczucia sprawstwa i rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów.

i wiele innych...

Zachęcamy do wspólnego czytania uczestniczącego w formie online. Pod linkiem książeczka pt. „Szukamy wiosny”, bedąca autorskim opracowaniem p. Iwony Ropiak i p. Justyny Trochimczuk.

https://docs.google.com/presentation/d/1crcWqD3qcdHnKJz4ova0P_wGiLb8YoF_/edit#slide=id.p1

Projekt edukacyjny "Chcę się komunikować"

Dodano: 29.04.2022

W ramach projektu Chce się komunikować w miesiącu marcu odwiedziliśmy miejsca kultury tj. muzeum, operę, teatr, wystawę obrazów.

W miesiącu kwietniu sklep zoologiczny. Chłopcy za pomocą symboli PCS używali zwrotów grzecznościowych oraz komunikowali się ze sprzedawcą. Cel osiągnięty - zakupiliśmy pokarm dla naszych szkolnych rybek.

Współpracujemy

 • Erasmus+
 • Fundacja Drzewo i Jutro
 • Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
 • Leroy Merlin
 • Chronimy Dzieci
 • Fundacja Sedeka
 • Olimpiady Specjalne
 • Szkoła Współpracy
 • Stowarzyszenie RMW

  © Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Powrót do góry