• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy

 • Napisane przez: Alina Wysocka

Tajemniczo brzmiący skrót układa się od dnia 1 września 2017 roku w  nazwę   miejsca przyjaznego dzieciom, młodzieży i dorosłym z niepełnosprawnością intelektualną. ORW to Ośrodek  Rewalidacyjno - Wychowawczy. Jego wychowankowie, nie ograniczeni cztero- godzinnym czasem pobytu,  mogą korzystać z oferty edukacyjnej  o charakterze rewalidacyjno- wychowawczym  poszerzonej o zajęcia terapeutyczne i usprawniające ruchowo oraz rekreacyjne. Ośrodek ma swą siedzibę przy ul. Krakowskiej 19 w Białymstoku; ma też swoje  oddziały przy ul. Baranowickiej 203 i wchodzi w skład Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Białymstoku.

Kto już korzysta i kto może skorzystać z usług Ośrodka?

Placówka  jest otwarta na potrzeby dzieci i młodzieży z intelektualną niepełnosprawnością w stopniu głębokim od 3 do 25 roku życia, a więc właściwie i dla dorosłych oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną jest niepełnosprawność intelektualna, od 3 do 24 roku życia. Aktualnie mamy grupy we wszystkichprzedziałach wiekowych - dla maluchów, dla młodzieży i dla dorosłych. Wszystkie realizowane zadania- wychowawcze, rewalidacyjne i opiekuńcze dostosowujemy do indywidualnych potrzeb wychowanków tak by zapewnić im prawidłowy przebieg procesów rozwoju, rewalidacji, rehabilitacji i integracji ze środowiskiem ogólnoszkolnym i pozaszkolnym w jak najpełniejszej współpracy z ich rodzinami.  

Uczymy się nowej nazwy i pracujemy od 1 września na poszerzonej ofercie edukacyjnej ale jesteśmy tu na Krakowskiej 19 od kilkudziesięciu lat. Oferujemy nowe warunki i możliwości rozwoju oraz dobrego czasu dla naszych wychowanków ale również  i dużo sprawdzonych metod pracy  z nimi wypracowanych latami działań doświadczonej pedagogicznej kadry i otwartymi sercami wszystkich tu pracowników.     

Do ORW przyjmujemy wychowanków przez cały rok szkolny.

Współpracujemy

 • Erasmus+
 • Fundacja Drzewo i Jutro
 • Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
 • Leroy Merlin
 • Chronimy Dzieci
 • Fundacja Sedeka
 • Olimpiady Specjalne
 • Szkoła Współpracy
 • Stowarzyszenie RMW

  © Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Powrót do góry