• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Nasza świetlica

 • Napisane przez: EO

Świetlica szkolna w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych prowadzi zajęcia opiekuńczo- dydaktyczno- wychowawcze. Jest miejscem, w którym uczniowie ze względu na czas pracy rodziców lub dojazd do szkoły busami spędzają czas przed rozpoczęciem zajęć jak i po ich zakończeniu. Wychowawcy pracujący w świetlicy realizują zajęcia tematyczne w oparciu o roczny plan pracy świetlicy oraz tygodniowy rozkład zajęć opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczych. W trosce o wszechstronny rozwój uczniów, prowadzą zajęcia dostosowane do możliwości oraz potrzeb dzieci.

Głównym celem świetlicy jest zapewnienie dzieciom właściwej opieki, tworzenie warunków do rozwoju, zabawy i odpoczynku oraz dbanie o właściwy rozwój osobowości dziecka.

Do podstawowych zadań świetlicy należy:

 • zapewnienie opieki przed i po zajęciach lekcyjnych
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych
 • tworzenie warunków do rozwijania własnych zainteresowań i uzdolnień
 • współpraca z wychowawcami w zakresie realizacji zadań opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczych

Podczas zajęć w świetlicy szkolnej szczególną uwagę zwracamy na kształtowanie u dzieci umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Uczymy umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, również wykorzystując metody komunikacji alternatywnej. Przyzwyczajamy do porządku i troski o wspólne mienie, wdrażamy do samodzielności i dbania o higienę osobistą. Pielęgnujemy wartości patriotyczne, kultywujemy tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia, Wielkanocy i innymi uroczystościami obchodzonymi w ciągu roku.

Świetlica bierze udział w różnego rodzaju akcjach, uroczystościach i innych działaniach realizowanych na terenie szkoły, m.in.: przygotowywanie uczniów do konkursów, pomoc w wykonywaniu dekoracji, wykonywanie ozdób na kiermasze świąteczne, dbanie o wystrój świetlicy, tworzenie gazetek tematycznych

Zajęcia, które prowadzimy na świetlicy:

 • plastyczno – techniczne
 • muzyczno – ruchowe
 • relaksacyjne
 • czytelnicze
 • gry i zabawy ruchowe
 • gry stolikowe
 • zajęcia z komputerem
 • zabawy ruchowe na świeżym powietrzu

W roku szkolnym 2023/2024 za pracę świetlicy odpowiedzialna jest pani Emilia Żukowska

Karta zgłoszenia do świetlicy (kliknij aby pobrać)

Zapraszamy do fotogalerii z zajęć świetlicowych

Współpracujemy

 • Erasmus+
 • Fundacja Drzewo i Jutro
 • Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
 • Leroy Merlin
 • Chronimy Dzieci
 • Fundacja Sedeka
 • Olimpiady Specjalne
 • Szkoła Współpracy
 • Stowarzyszenie RMW

  © Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Powrót do góry