• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Scenariusze lekcji - AKTYWNA TABLICA II edycja

Dodano: 09.02.2022

Rodzaj  zajęć: Funkcjonowanie osobiste i społeczne

Temat zajęć: Ptaki zimą

Prowadząca: mgr Alicja Olech

zobacz/pobierz

Rodzaj zajęć: Funkcjonowanie osobiste i społeczne

Temat zajęć: Walentynki

Prowadzący: Katarzyna Siemienowicz

zobacz/pobierz

Rodzaj zajęć : Zajęcia rozwijające komunikowanie się

Temat zajęć: Znam różne rodzaje sklepów i opowiadam o nich z zastosowaniem AAC

Prowadzący: Iwona Ropiak

zobacz/pobierz

Rodzaj zajęć: Funkcjonowanie osobiste i społeczne

Temat zajęć:  Wiosna na talerzu

Prowadzący: Joanna Jurgiel

zobacz/pobierz

Rodzaj zajęć: Rewalidacja indywidualna

Temat zajęć : Rozwijanie funkcji poznawczych z wykorzystaniem technologii cyfrowej. 

Prowadzący zajęcia: Justyna Trochimczuk

zobacz/pobierz

Rodzaj zajęć: Funkcjonowanie osobiste i społeczne

Temat zajęć: Wiosna-nowa pora roku.

Prowadzący: Krystyna Szymańska

zobacz/pobierz

Rodzaj zajęć: Funkcjonowanie osobiste i społeczne

Temat zajęć: Powitanie wiosny

Prowadzący: Olga Ziółkowska

zobacz/pobierz

Rodzaj zajęć: Funkcjonowanie osobiste i społeczne

Temat zajęć: Utrwalamy polskie symbole narodowe.

Prowadzący: Dorota Zaniewska

zobacz/pobierz

Rodzaj zajęć: Funkcjonowanie osobiste i społeczne

Temat zajęć: Marcowa pogoda

Prowadzący: Katarzyna Siemienowicz

zobacz/pobierz

Rodzaj zajeć: Funkcjonowanie osobiste i społeczne

Temat zajęć: Wiosenne powroty - bocian.

Prowadzący:Katarzyna Siemienowicz

zobacz/pobierz

Rodzaj zajęć: Zajęcia rozwijające komunikowanie się 

Temat zajęć: Szukamy wiosny

Prowadzący: Iwona Ropiak, Justyna Trochimczuk

zobacz/pobierz

AKTYWNA TABLICA II edycja

Dodano: 08.02.2022

W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła otrzymała środki finansowe z MEiN i przystąpiła do kolejnej edycji rządowego programu Aktywna Tablica. W październiku 2021 r. szkolnym e-koordynatorem wspierającym Dyrektora placówki w zakresie realizacji programu została pani Justyna Trochimczuk. Powołane zostały zespoły samokształceniowe nauczycieli. W grudniu 2021 r. został zakupiony nowy sprzęt w postaci Magicznej Ściany 2.0 oraz nowe oprogramowania takie jak: Pakiet Ekspert PERCEPCJA WZROKOWO-SŁUCHOWA, programy multimedialne: Autyzm. Rozumienie naśladowania, mowa bierna, Autyzm. Mowa w kontekście społecznym, Pakiet multimedialny: Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych, Akademia Bambika. Operacje myślowe na Magiczną ścianę, Pakiety pomocy „Niepełnosprawność intelektualna” i inne.

Głównym celem programu jest możliwość stosowania nowoczesnych technologii w procesie dydaktycznym, a także podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bogata baza dydaktyczna w postaci nowoczesnych narzędzi cyfrowych, które zostały wybrane zgodnie z potrzebami naszych uczniów, przyczyni się do uatrakcyjnienia zajęć edukacyjnych oraz będzie ogromnym wsparciem w terapii. Nauczyciele systematycznie poszerzają swoją wiedzę z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w edukacji, biorąc udział w licznych szkoleniach, warsztatach, webinariach. W ramach programu Aktywna Tablica powołana została Międzyszkolna Sieć Współpracy nauczycieli naszej szkoły oraz nauczycieli Szkoły Podstawowej Jasny Cel w Białymstoku. Na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce AKTYWNA TABLICA zamieszczane będą scenariusze zajęć z wykorzystaniem TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych).

Scenariusze lekcji - Aktywna Tablica

Dodano: 21.01.2019

Rodzaj  zajęć:  Funkcjonowanie osobiste i społeczne

Temat zajęć: Jabłka

Prowadząca: mgr Justyna Trochimczuk

zobacz/pobierz

Rodzaj  zajęć:  Zajęcia rozwijające kreatywność

Temat zajęć: Tańczące balony

Prowadząca: mgr Anna Rogalska 

 zobacz/pobierz

Rodzaj  zajęć:  Zajęcia rozwijające aktywność i kreatywność 

Temat zajęć: Zwierzęta z wiejskiej zagrody

Prowadząca: mgr Alicja Olech 

zobacz/pobierz

Rodzaj  zajęć:  Zajęcia rozwijające aktywność i kreatywność 

Temat zajęć: Pieczenie ciasta - Runo leśne

Prowadząca: mgr Olga Ziółkowska

zobacz/pobierz

Rodzaj  zajęć:  Zajęcia rozwijające aktywność i kreatywność 

Temat zajęć: Lubimy zimę

Prowadząca: mgr Dorota Zaniewska

zobacz/pobierz

Kilka słów o programie Aktywna Tablica

Dodano: 11.01.2019

W roku szkolnym 2017/2018 w ramach rządowego programu Aktywna Tablica zakupiliśmy dwa telewizory dotykowe. Z tych pomocy korzystają wszyscy uczniowie naszej placówki. Jest to bardzo atrakcyjna pomoc do zajęć. We październiku 2017 został powołany zespół wspomadający dyrektora w realizacji tego programu i wykorzystanie TIK w naszej szkole. Głownym koordynatorem TIK została pani Anna Rogalska. Sukcesywnie na tej stronie będziemy umieszczać scenariusze zajęć w ramach dobrych praktyk. Nauczyciele rozwijają swoje kompetencje w zakresie TIK uczestnicząć w szkoleniach, konferencjach i warsztatach.

Współpracujemy

 • Erasmus+
 • Fundacja Drzewo i Jutro
 • Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
 • Leroy Merlin
 • Chronimy Dzieci
 • Fundacja Sedeka
 • Olimpiady Specjalne
 • Szkoła Współpracy
 • Stowarzyszenie RMW

  © Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Powrót do góry