• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Foto lekcja - wiosenne klimaty.

Dodano: 11.04.2024

Wiosna przyszła do nas w tym roku wyjątkowo wcześnie, a piękna pogoda zachęciła klasę VIII c, do wyruszenia w plener z aparatem fotograficznym. Kwiaty i rozkwitająca przyroda to wyjątkowo wdzięczny obiekt do inspiracji fotograficznych.

W poszukiwaniu wiosny

Dodano: 28.02.2024

Korzystając z pięknej pogody, uczniowie klasy VIII c wybrali się na foto-lekcję w plenerze w poszukiwaniu oznak zbliżającej się wiosny. Udało nam się utrwalić na zdjęciach, że wiosna jest tuż, tuż.

Jesień w kadrze.

Dodano: 23.10.2023

Inspiracją do robienia ciekawych zdjęć jest zawsze zmieniająca się przyroda. Uczniowie klasy VIII c poszukują idealnych ujęć w plenerze.

Foto lekcja - wiosna

Dodano: 29.03.2023

U nas w szkole przy DPS wiosna przyszła w doniczkach :) W ramach naszego programu uwieczniliśmy to na zdjęciach. Uczniowie stwierdzili, że zdjęcia z komórki są lepsze, niż z cyfrowego aparatu. Czy mają rację? hmm...

Pierwsze zdjęcia z "Foto lekcji"

Dodano: 07.11.2022

Jesień w tym roku jest słoneczna i kolorowa,  po kilku lekcjach z podstawy obsługi aparatu mieliśmy za zadanie wykonać zdjęcia o tematyce - jesienne dary i kolory. W szkole w DPS zdjęcia zostały umieszczone na tablicy, cieszymy się że Wam się podobają nasze zdjęcia Przedstawiamy Wam efekty naszej pracy 🎬. 

Pozdrawiamy

Kuba, Wiktor, Szymon U., Ania i Szymon Ł.

Projekt edukacyjny "Foto lekcja"

Dodano: 24.10.2022

             Projekt edukacyjny „Foto - lekcja”

Zatwierdzony decyzją rady Pedagogicznej z dnia 15.09.2022

 

Opracowanie i prowadzenie: Anna Rogalska, Dorota Rodziewicz, Joanna Żarska

Uczestnicy: klasa 5c, 7a, 8d, z możliwością dołączenia uczniów z innych klas.

Projekt skierowany jest do uczniów  szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. „Foto lekcje” to forma ciekawego  zaspokajania potrzeb poznawczych uczniów i rozwijania ich zainteresowań, z jednoczesnym uwzględnieniem ich zróżnicowanego funkcjonowania.  Rezultatem działań w ramach projektu będzie umożliwienie funkcjonowania uczniów w życiu społecznym, ich rozwój poznawczy, oderwanie od codzienności i pokazanie  możliwości ciekawego spędzania czasu wolnego. Pozwoli na rozwijanie kreatywności, twórczej postawy i indywidualnych talentów naszych uczniów.

Cele główne projektu:

 • Uwrażliwienie uczniów na otaczający nas świat i zachęcanie do obserwacji tego, co nas otocza.
 • Rozwijanie zainteresowań sztuką fotograficzną oraz nabywanie umiejętności fotografowania.
 • Rozwijanie poczucia estetyki.
 • Rozwijanie kreatywności oraz postawy twórczej, wspomaganie rozwoju indywidualnych talentów uczniów.
 • Wspieranie motywacji uczniów w podejmowaniu wyzwań.
 • Rozwijanie sprawności manualnej, uwagi, spostrzegania, wzbogacanie słownictwa
 • Kształcenie umiejętności współpracowania i współdziałania w grupie i zespołach

Cele operacyjne (uczeń adekwatnie do swoich potrzeb i możliwości):

 • poznaje budowę aparatu fotograficznego: analogowego i cyfrowego, obiektywu i przeznaczenie tych urządzeń.
 • uczy się robić zdjęć aparatem cyfrowym i telefonem.
 • uczy się i doskonali umiejętność fotografowania
 • przestrzega zasady bezpieczeństwa podczas fotografowania
 • rozumie związki przyczynowo –skutkowe
 • potrafi pracować w zespole
 • wzbogaca swoje słownictwo o pojęcia związane z fotografowaniem
 • dostrzega piękno i bogactwo najbliższego środowiska przyrodniczego

Metody pracy:

 • aktywność badawcza
 • rozmowy, pogadanki, objaśnienia
 • wycieczki, spacery
 • aktywność plastyczna
 • organizowanie wystawy prac

Środki dydaktyczne:

- sprzęt zakupiony w ramach projektu MEN „Laboratoria przyszłości”

Czas trwania projektu : IX 2022 – VI 2023

Plan projektu i harmonogram działań:

Projekt zakłada realizację zajęć w oparciu o cele i założenia indywidualnie w klasach oraz podczas wspólnych warsztatów. Realizacja projektu będzie aktualizowana zgodnie z potrzebami możliwościami uczniów. Istnieje możliwość dokonywania zmian w trakcie trwania projektu w celu pełnej realizacji założeń projektu.

 1. Aparaty fotograficzne - budowa, przeznaczenie, funkcje, obsługa.
 2. Natura w obiektywnie – robienie zdjęć w plenerze.
 3. Aktywność plastyczna z wykorzystaniem zdjęć – kolaż wykonany ze zdjęć.
 4. Rodzaje fotografii ze względu na tematykę.
 5. Sesja fotograficzna.
 6. Wystawy prac, kącik fotograficzny (ja – twórca, ja – widz).

Ewaluacja działań: obserwacja zachowań uczestników projektu,  obserwacja stopnia zaangażowania uczniów w realizację projektu. W ramach ewaluacji omówione będą zajęcia klasowe oraz warsztaty wspólne. Przewiduje się możliwość utworzenia wystawy z prac uczniów. Uczestnikom projektu zostaną przygotowane dyplomy.

Opracowanie i realizacja:

Anna Rogalska

Dorota Rodziewicz

Joanna Żarska

Współpracujemy

 • Erasmus+
 • Fundacja Drzewo i Jutro
 • Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
 • Leroy Merlin
 • Chronimy Dzieci
 • Fundacja Sedeka
 • Olimpiady Specjalne
 • Szkoła Współpracy
 • Stowarzyszenie RMW

  © Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Powrót do góry