• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Teatr bez granic

Dodano: 29.09.2019

Innowacja pedagogiczna skierowana jest do grupy uczniów Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku. Adresaci to 12-osobowa grupa dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. W ramach innowacji realizowane będą zajęcia teatralne, które łączyć będą zarówno aktywność muzyczną, taneczną, ruchową oraz plastyczno – techniczną. Na realizację programu przewidziane są 4 jednogodzinne spotkania w miesiącu, w ramach zajęć rozwijających kreatywność, które dodatkowo zostaną rozszerzone o zajęcia teatralne. Zespół realizujący projekt to 4 nauczycieli.

Współpracujemy

 • Erasmus+
 • Fundacja Drzewo i Jutro
 • Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
 • Leroy Merlin
 • Chronimy Dzieci
 • Fundacja Sedeka
 • Olimpiady Specjalne
 • Szkoła Współpracy
 • Stowarzyszenie RMW

  © Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Powrót do góry