• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Rekrutacja

 • Dodano: 20.11.2022
 • Napisane przez: Bożena Dąbrowska

Nabór uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 35 Specjalnej oraz do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego trwa cały rok.

Zapraszamy do:

 •  klas I-VIII szkoły podstawowej dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, sprzężeniami, autyzmem. 

Podstawą przyjęcia do szkoły jest:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej - do pobrania - (Word / PDF)
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną ze  względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

dodatkowe informacje - tel. 85 742 13 41

    WNIOSEK PRZYJĘCIA DO ŚWIETLICY - do pobrania

 

Zapraszamy również do:

Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, 

Podstawą przyjęcia dziecka do Ośrodka jest:

 • wniosek o przyjęcie do Ośrodka - do pobrania - (Word / PDF)
 • orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych lub indywidualnych

dodatkowe informacje - tel. 85 742 13 41

 

Інформація про наш заклад

Dodano: 30.11.2022

Ласкаво просимо до ZPSW у Білостоці

Kомплекс навчально-виховних закладів

Головною метою школи є підготовка учнів з розумовою недостатністю до участі в соціальному та культурному житті відповідно до їхніх психофізичних можливостей.

 

Інформація про наш заклад

Наш заклад включає:

 • Початкова школа № 35 Спеціальна в Білостоці
 • Реабілітаційно-навчальний центр

Наша школа займається всебічним навчанням дітей та молоді з помірною та важкою інтелектуальною недостатністю віком від 7 до 21 року та з глибокою інтелектуальною недостатністю від 3 до 25 років та з множинною інтелектуальною недостатністю до 24 років. Набір учнів до  № 35 спеціальної та до Реабілітаційно-навчального центрa триває цілий рік.

 

Запрошуємо вас:

 • I-VIII класи початкової школи, діти та молодь з помірними та тяжкими порушеннями інтелекту, множинними розладами, аутизмом.

 

Підставою для прийому до школи є:

- заява про вступ до початкової школи - (Word / PDF)

- заява про необхідність спеціальної освіти, видана громадською психолого-педагогічної консультацією внаслідок помірної або тяжкої інтелектуальної недостатності.

додаткова інформація - тел. 85 7421341

 

Ми також запрошуємо Вас:

 • Реабілітаційно-навчальний центр для дітей з глибокою інтелектуальною недостатністю,

Підставою для зарахування дитини до Центру є:

- заява про вступ до Центру - (Word / PDF)

- заява про необхідність проведення колективних або індивідуальних реабілітаційно-виховних занять

 • додаткова інформація - тел.85 7421341

 

У школі проводяться терапевтичні заняття:

 • корекційна гімнастика,
 • cенсорна інтеграція,
 • полісенсорна стимуляція,
 • комп'ютерні класи,
 • логопедичні заняття та альтернативне спілкування, та багато інших.

 

 

Współpracujemy

 • Erasmus+
 • Fundacja Drzewo i Jutro
 • Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
 • Leroy Merlin
 • Chronimy Dzieci
 • Fundacja Sedeka
 • Olimpiady Specjalne
 • Szkoła Współpracy
 • Stowarzyszenie RMW

  © Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Powrót do góry