• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Program profilaktyki palenia tytoniu „Nie pal przy mnie, proszę”

Dodano: 09.01.2023

W naszej szkole we współpracy z Powiatową stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku realizowany jest program „Nie pal przy mnie proszę” adresowany do uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Celem programu jest uświadomienie rodzicom i dzieciom jak szkodliwe jest palenie tytoniu a także uporządkowanie i poszerzenie wiadomości na temat zdrowia. Realizowane działania mają też uwrażliwić rodziców na problem biernego palenia. Koordynatorki programu Joanna Jurgiel i Dorota Zaniewska w listopadzie 2022 uczestniczyły w szkoleniu dotyczącym założeń i metod realizacji program „Nie pal przy mnie proszę” oraz wykładzie „Jak wdrażać i realizować programy profilaktyczne”. Działania programowe mające na celu profilaktykę antynikotynową zaplanowane są na okres od listopada 2022 r. do czerwca 2023 roku.

Wychowanie i profilaktyka

Dodano: 20.10.2019

W naszej placówce działania wychowawczo-profilaktyczne prowadzone są poprzez indywidualne rozmowy z wychowankami, rodzicami, prowadzenie zajęć, zaplanowane imprezy szkolne, pozaszkolne, różnorodne akcje, spotkania z przedstawicielami instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa społeczeństwa. Współpracujemy z instytucjami: Komendą Miejską Policji, Komendą Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

Podstawą oddziaływań wychowawczo - profilaktycznych jest: rozwój ucznia w kierunku większej samodzielności, zdolności do uczestnictwa życiu społecznym, kulturalnym,  troska o własne ciało, wyksztalcenie nawyku dbania o swoje zdrowie itp.

Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży. To proces angażujący dwie osoby: wychowawcę (np. rodzica, nauczyciela, duszpasterza, sąsiada, starszego kolegę) oraz wychowanka (dziecko/nastolatka). Osoby te pozostają w relacji opartej na wzajemnym poszanowaniu godności osobistej i współdziałają w osiąganiu pełnej dojrzałości
w wymienionych wyżej sferach.

Profilaktyka to proces wspomagania wychowanka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.

Rozróżnia się profilaktykę:

 • pierwszorzędową (pierwotną) – adresowana jest ona do grupy osób niskiego ryzyka i realizuje dwa cele – promocję zdrowego stylu życia oraz opóźnianie wieku inicjacji, a przez to zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych (zapobieganie wystąpieniu zaburzeń).
 • drugorzędową – adresowana jest do grupy osób podwyższonego ryzyka. Celem działań jest ograniczenie głębokości i czasu trwania dysfunkcji, umożliwienie wycofania się z zachowań ryzykownych (np. poradnictwo rodzinne i indywidualne, socjoterapia). Efektem oddziaływań jest minimalizowanie istniejących już zaburzeń.
 • trzeciorzędową – adresowana jest do grupy osób wysokiego ryzyka. Ma ona na celu przeciwdziałanie pogłębianiu się rozwiniętych zaburzeń jak również zapobieganie społecznym konsekwencjom już rozwiniętych zaburzeń. Głównie jest to leczenie, rehabilitacja i resocjalizacja.

Działania zrealizowane w ramach szkolnego Programu Profilaktycznego

Dodano: 03.02.2019

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2018/2019 w ramach Szkolnego Programu Profilaktycznego uczniowie uczestniczyli w trzech formach kontaktu ze sztuką.

1. Wyjście na warsztaty muzyczne do Opery Podlaskiej „Drzwi do świata muzyki”

Zostaliśmy wprowadzeni w świat muzyki. W czasie zabawy uczniowie poruszali  się w rytmach proponowanych przez edukatorów, ale  również podawali własne  propozycje, które znają z otaczającego świata (pociąg, zegar, bicie serca). Szukali  odpowiedzi na pytania o to, czym jest cisza, a czym dźwięk, jakie dźwięki nas otaczają, czy wpisane są w nie emocje, czy mają na nas wpływ, wywołują reakcje, uczucia.

2. Występ w szkole teatru Conieco z przedstawieniem „Dwa serca”

Przedstawienie ekologiczne pokazało dzieciom w sposób przystępny jak nie należy zachowywać się w lesie oraz zasady postępowania z odpadami. Strach na wróble – Staszek, lis, wiaterek przestrzegają nas przed tym jak góra nieczystości może zamienić się w wielką Paskudę, którą bardzo trudno wygonić.

3. Występ w szkole teatru Conieco z przedstawieniem „Pluszowa opowieść o przyjażni”

W atmosferze przygotowań do świąt obejrzeliśmy przedstawienie o sile przyjaźni.

Zimny Bałwanek postanawia, że zrobi wszystko, by być cieplejszym dla swojego przyjaciela zajączka. Poświecenie i upór sprawiają, ze znajduje się często w zabawnych sytuacjach. Wszystko jednak dobrze się kończy a widzowie dowiadują się, że prawdziwa przyjaźń to oddanie i poświecenie dla innych.

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Dodano: 19.09.2017

Drogi rodzicu, drogi nauczycielu zachęcam do korzystania z zasobów Ośrodka Rozwoju Edukacji szczególnie w dziale wychowanie i profilaktyka.

Link do strony

Współpracujemy

 • Erasmus+
 • Fundacja Drzewo i Jutro
 • Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
 • Leroy Merlin
 • Chronimy Dzieci
 • Fundacja Sedeka
 • Olimpiady Specjalne
 • Szkoła Współpracy
 • Stowarzyszenie RMW

  © Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Powrót do góry